about-1 Nature BIO produkty

Compostable produkty kategória

about-2 Viac o BIO produktoch

Prečítaj si viac o BIO produktoch

about-3 Blog shop-net, s.r.o.

Informačný blog-shop-net, s.r.o.

about-4 Check stav objedávky

Skontrolujte stav objednávky

Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vytvorením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim (e-shopom www.shop-net.sk). Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Všetky objednávky uskutočnené www.shop-net.sk prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Vlastnicke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia plnej kúpnej ceny jeho prevzatím. Miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu shop-net.sk, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie archivovanie osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúcí je povinný uviest správnu úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odosláný. Kupujúcí je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné (viď zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov). Predávajúcí má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že písomne o to zákazník požiada. V prípade, že výrobok je zaradený do ponuky s nesprávnou cenou alebo nesprávnym popisom vinou typografickej chyby, chyby pri stanoveniach cien, príp. chyby v popise výrobku, prebraného od tretej strany,predávajúci www.shop-net.sk , má právo odmietnuť alebo zrušiť ktorúkoľvek objednávku výrobku s nesprávne uvedenou cenou, a to i po potvrdení zamestnancom spoločnosti. Predávajúci shop-net.sk má právo odmietnuť alebo zrušiť takúto objednávku aj v prípade, že už zákazník poslal peniaze za tento tovar vopred na účet spoločnosti. V takom prípade predávajúci shop-net.sk pošle okamžite tieto peniaze späť na účet kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. V prípade, že je nová, platná cena nižšia ako je cena uvedená na objednávke, bude tovar kupujúcemu dodaný za cenu platnú v okamihu objednávky. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

2) Objednanie tovaru

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop, jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka v internetovom obchode www.shop-net.sk Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, hmotnosti, farby a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v originálnom stave. Podmienkou pre naplnenie platnosti vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených pri registrácii a v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

3) Potvrdenie objednávky

Objednávka je na našej strane prijatá v čase vášho potvrdenia objednávky. Zásielka bude vybavená najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pred samotnou expedíciou tovaru Vás ešte môžeme kontaktovať pre potvrdenie objednávky, alebo pre objasnenie prípadných detailov. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 1 hodiny zrušiť a to e-mailom bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Kupujúci má právo v zmysle 108/2000 Z.z. (§ 12), Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy do 7-mich dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci ju dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci najneskôr do 10 dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Kupujúci však nemôže podľa vyššie uvedeného odstúpiť od kúpnej zmluvy: 1.na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa. 2.na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktoré podlieha skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu.

5) Balné, poštovné a úhrada tovaru

Objednaný tovar je možné zaplatiť pri doručení prepravnou službou (na dobierku), bankovým prevodom, alebo po telefonickom dohovore osobným odberom. Predávajúci si k cene tovaru účtuje balné v cele manipulačného popkatku a poštovné podľa tarify prepravcu. Balík ktorý presahuje štandardné povolené rozmery.
Ak balík nezodpovedá štandardným povoleným rozmerom pošty bude automaticky poslaný kuriérom a k dobierke sa pripočítaná vzýšená suma podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

6) Dodacia lehota

Tovar je odosielaný od 24 do 48 hodín od uzavretia objednávky. O zmene dodacej doby budeme bezodkladne kupujúceho informovať. Doba dodania 2-3 pracovné dni od doručenia potvrdzovacého emailu objednávky.(stav spracováva sa) Doba dodania je závislá od zvolenia spôsobu dopravy.

7) Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami, v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný tovar pri preberaní prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné chyby je kupujúci povinný bezodkladne ohlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ: Pri osobnom odbere reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú akceptované. V prípade doručenia tovaru službou Slovenská pošta je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri preberaní zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie alebo nekompletnosť dodávky, je nevyhnutné spísať s prítomným kuriérom Slovenskej pošty škodový zápis. Následne treba kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...) akceptujeme do 24 hod. od prevzatia tovaru. Po tejto lehote reklamácie nebudú uznané. Kupujúci má právo vrátiť tovar do 7 dní bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek poplatkov odstúpiť od kúpnej zmluvy (účtovaný Vám bude iba poplatok za poštovné a balné). Právo na vrátenie tovaru sa vzťahuje na nepoškodený tovar v pôvodnom nerozbalenom balení. Ak sa u tovaru pri jeho používaní prejaví závada, vybavuje sa tento problém v rámci reklamačného konania.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) poškodením tovaru pri preprave
e) porušením ochranných pečatí, nálepiek na výrobku a originálnom balení
f) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním alebo obsluhou
g) tovar bol poškodený živlami
h) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
i) tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúce STN príslušnej

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii emailom, telefonicky 2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu 3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu a tel. číslo 4) priložte aj daňový doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúru) Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda od prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhšej reklamačnej doby Vás budeme okamžite informovať o stave reklamácie.

8) NEVYZDVIHNUTÉ ZÁSIELKY

V prípade, že sa neprevzatá zásielka vráti späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru a balného. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.