about-1 Nature BIO produkty

Compostable produkty kategória

about-2 Viac o BIO produktoch

Prečítaj si viac o BIO produktoch

about-3 Blog shop-net, s.r.o.

Informačný blog-shop-net, s.r.o.

about-4 Check stav objedávky

Skontrolujte stav objednávky

Užitočné odkazy

Veľkoobchodná spolupráca

Ak máte záujem o veľkoobchodné nakupovanie v našom obchode, zaregistrujte sa na našej stránke pri registrácii zaškrknite veľkoobchodný predaj a počkajte na schválenie Vášho zákazníckeho účtu. O schválení účtu vás budeme informovať e-mailom.

 Staňte sa aj Vy našim obchodnými partnermi!
 Naša veľkoobchodná ponuka je vhodná najmä pre:

Veľkoobchodné prevádzky

Všetok náš sortiment je určený aj na ďalší predaj pre veľkoobchodné prevádzky.

Reštaurácie, bary a gastro prevádzky

Náš bohatý sortiment produktov zahŕňa všetko, čo k poriadnemu obchodovaniu patrí. Obrusy, servítky všetkých možných rozmerov. Obrusy rolované, skladané, riad na jedno použite, vrecia na odpad, koša a veľa ďalšieho.

Maloobchodné prevádzky, predajne

Všetok sortiment prestierania, plastový riad, sviečky a dekorácie predávame vo veľkoobchodných baleniach za výhodných obchodných podmienok

Hotely a ubytovacie zariadenia

Široký sortiment hygieny, hygienických portieb, toaletných papierov, zásobníkov, plástového riadu na jedno použite.

Welness, Fitness, Aquaparky, Plavárne

Nerozbitný plastový riad je kombinácia elegancie a praktickosti. Najmä v týchto prevádzkach je vhodný kvôli svojej bezpečnosti. Dá sa používať opakovane, je ľahký a dá sa umývať v umývačke.

Cateringové agentúry

Vy oceníte najmä širokú ponuku plastového riadu FingerFood. Excelentný tovar na záhradné párty, afterpárty, banketové večierky a pod.


Potrebujete vypracovať individuálnu cenovú ponuku pre vašu prevádzku:

Ak potrebujete vypracovať individuálnu cenovú ponuku pre vašu prevádzku neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailu si dohodnite si osobné stretnutie.

informácie ohľadne produktov:

Ak máte otázky ohľadne produktov počtu kusov v balení, kusov na palete, prosím kontaktujte nás.

Napíšte si kód produktu o ktorý máte záujem

Je to päťmieste číslo, ktoré je uvedené pri každom produkte.

Operátorka podľa tohoto kódu nájde presne požadovaný výrobok. Podľa vašej požiadavky vám bude na vami zadaný e-mail zaslaná individuálna cenová ponuka alebo budete kontaktovaný na vašom telefónnom čísle.

 

Pripravte si presnú adresu a kontaktné údaje

Potrebujeme vedieť, na akú adresu budeme tovar posielať.

Majte rovnako premyslené, či adresa doručenia bude zhodná s adresou na faktúre.

Budeme tiež potrebovať Vašu emailovú adresu a telefónne číslo.

 

Info linka:+421 950 707 707

Naša zákaznická linka je vám k dispozici každý pracovný deň od 08:00-17:00

 

E-mail: obchod@shop-net.sk

 

PREDÁVATE JEDLO „SO SEBOU“ ALEBO ROBÍTE ROZNÁŠKU JEDLA? ZA OBAL SI NESMIETE ÚČTOVAŤ POPLATOK

Robíte rozvoz jedla? Predávate pizzu? Balíte jedlo zákazníkom, aby si ho mohli zobrať so sebou? A tiež účtujete poplatok za obal či krabicu? Porušujete zákon a môžete dostať pokutu.

Aktualizované 5.11.2017: Na konci článku nájdete aj stanovisko SOI k účtovaniu gastro obalov.

Účtovanie poplatku za krabicu na pizzu či polystyrénový obal na jedlo je bežnou praktikou reštaurácií, bufetov či donáškových služieb. Pri predaji jedla ale zo zákona nemôžete za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. A to ani za škatuľu na zákusky či za PET fľašu na víno.

Hovorí o tom zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007:

Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

To znamená, že obal na jedlo musíte zákazníkovi poskytnúť zadarmo, resp. v cene jedla.

Takisto pripomíname, že ak je cena za jedlo účtovaná na základe hmotnosti, nemôžete do celkovej účtovanej hmotnosti zarátať hmotnosť obalu.

Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Obvyklá pokuta za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 EUR.


 Zákaz účtovania poplatkov za obal na jedlo sa týka napríklad:

 pizzerií, ktoré si nesmú účtovať poplatok za škatuľu na pizzu,
 reštaurácií, ktoré balia denné menu do polystyrénových obalov a za takýto obal nesmú účtovať poplatok,
 predajní so sudovým vínom, ktoré čapujú do plastových fliaš,
 cukrární, ktoré nesmú účtovať poplatok za škatuľu na zákusky,
 bufetov alebo stánkov, ktoré balia jedlo „so sebou“.

 Niekoľko prípadov, kedy predávajúci dostal pokutu za naúčtovaný obal za jedlo:


 Pizzeria dostala pokutu 266€ za to, že si účtovala 40 centov za krabicu na pizzu.
 Firma, ktorá rozváža denné menu, dostala pokutu 300€ za to, že si naúčtovala obalový materiál za 0,33€.
 Podnikateľ dostal pokutu 250€ za to, že zákazníkovi naúčtoval krabicu na pizzu za 0,33€.
 Predajca živých kaprov dostal pokutu 350€ za to, že si naúčtoval obalový materiál vo výške 17 centov.
 Cukráreň dostala pokutu 150€ za to, že zákazníkovi naúčtovala 0,05€ za papierovú tácku.
 Predajňa sudového vína dostala pokutu 200€ za to, že si naúčtovala 0,17€ za PET fľašu, do ktorej zákazníkovi načapovali víno.
 Pizzeria dostala pokutu 400€ za to, že na svojom webe ponúkali denné menu s cenou navýšenou o poplatok za obal vo výške 20-30 centov.
 Cukráreň dostala pokutu 200€ za to, že si účtovala 40 centov za krabicu na zákusky.

 Uvádzame niekoľko prípadov a zdôvodnení z rozhodnutí SOI:


V čase kontroly pri prešetrení podnetu vykonali inšpektori SOI, vystupujúc v pozícii spotrebiteľov, kontrolný nákup, do ktorého objednali na telefónnom čísle zverejnenom na internetovej stránke predávajúceho jedlo – Menu č. 4, ktoré doručil zamestnanec účastníka konania – pracovník rozvozu, pričom predávajúci v rámci objednaného a zakúpeného jedla účtoval aj náklady na obalový materiál v hodnote 0,33 €. Účastník konania porušil ustanovenie § 17 citovaného zákona tým, že v rámci objednaného a zakúpeného jedla účtoval aj náklady na obalový materiál, pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
V čase kontroly pri prešetrení podnetu vykonali inšpektori SOI, vystupujúc v pozícii spotrebiteľov ,kontrolný nákup – objednávku pizze (1 ks Pizza Gondola 500 g á 4,40 €/ks) na vopred dohodnuté miesto mimo priestorov prevádzkarne, ktorú doručil zamestnanec účastníka konania spolu s dokladom o kúpe, pričom pri účtovaní kontrolného nákupu bola účtovaná aj položka Balenie – box pizza v sume 0,33 €. Účastník konania porušil ustanovenie § 17 citovaného zákona tým, že pri účtovaní kontrolného nákupu bola účtovaná aj položka Balenie – box pizza (obalový materiál), pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
V čase kontroly bolo zistené, že predávajúci balil predávané výrobky do hygienicky nezávadných obalov, no náklady na tento obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádzal spotrebiteľ. Kontrolou bolo zistené, že, na internetovej stránke prevádzkovaného predávajúcim bola cena za obedové menu č. 1, 2 a 3 na donášku zvýšená z dôvodu započítania obalového materiálu. Uvedeným nedostatkom bolo ohrozené základné právo spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov, nakoľko spotrebiteľ v danom prípade znáša náklady obalový materiál, pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: Podľa § 17 zákona predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, keď kontrolou bolo zistené, že účastník správneho konania pri predaji sudového vína „stolové víno biele suché“ á 1,55 €/l zakúpené v kontrolnom nákupe načapoval do použitej plastovej fľaše, teda obalu, ktorý nie je určený na opakované použitie. Citované zákonné ustanovenie v záujme ochrany zdravia a života spotrebiteľa ukladá predávajúcemu povinnosť dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov. Za tým účelom je predávajúci povinný zabezpečiť pre spotrebiteľa pri predaji výrobkov vhodný a hygienicky nezávadný obalový materiál, alebo výrobky pri predaji do takýchto obalov baliť. Keďže zabezpečenie obalových prostriedkov je výlučnou povinnosťou predávajúceho, zároveň je predávajúci povinný znášať aj náklady spojené s ich zabezpečením.
V čase kontroly bolo zistené, že predávajúci pri predaji výrobku, ktorého povaha to vyžaduje, nepredával takýto výrobok v hygienicky nezávadných obaloch na svoje náklady. Na tento obalový materiál – poskytnutý obalový materiál automaticky účtoval spotrebiteľovi, nakoľko iný bezplatný obal nebol k dispozícii. Predávajúci účtoval aj tortovú škatuľu, nakoľko nemal k dispozícii bezplatný obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, nakoľko v čase kontroly bolo zistené, že predávajúci pri predaji výrobku, ktorého povaha to vyžaduje, nepredával takýto výrobok v hygienicky nezávadných obaloch na svoje náklady, na tento obalový materiál – poskytnutý obalový materiál automaticky účtoval spotrebiteľovi.
Dňa xx bola inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach vykonaná kontrola za účelom šetrenia písomného podania spotrebiteľa v prevádzkarni Pizzeria, donášková služba, pri ktorej bolo zistené, že ste nezabezpečili dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku; náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, keď ste vo vykonanom kontrolnom nákupe (1ks pizza Quattro stagioni 780g á 145,-Sk/ks, 70g saláma malokarpatská á 29,-Sk/70g) účtovali 12,-Sk za obalový materiál. V prípade predaja pizze donáškovým spôsobom vzhľadom na charakter tohto spôsobu predaja a charakter predávaného výrobku je nevyhnutné výrobok pri predaji zabaliť do hygienicky nezávadného obalu. V tomto prípade podľa citovaného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa znáša náklady na takého zabalenie predávajúci.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: Podľa § 17 zákona predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, keď vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho účtoval spotrebiteľovi (inšpektorom) obalový materiál – papierovú tácku á 0,07 €, do ktorej 3 kusy zákuskov zakúpených v kontrolnom nákupe zabalil. Účtovaním obalového materiálu pri predaji výrobkov, ktorých ponuka si balenie vyžaduje, účastník konania porušil ustanovenie 17 zákona.
Účastník konania ako predávajúci účtoval inšpektorom vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov vo vykonanom kontrolnom nákupe (1ks venček) za obalový materiál – papierovú tácku. Požiadavkou inšpektorov bolo zakúpenie 1ks venčeka a vzatie so sebou. Kontrolný nákup bol balený a účtovaný prítomnou predavačkou nasledovne: 1ks venček 150g á 0,55 eur/ks, 1ks tácka papierová á 0,05 eur/ks, teda spolu vo výške 0,60 eur. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti vzhľadom na to, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho uhrádzať náklady na zabalenie výrobku a obalový materiál v prípade, ak to povaha predávaného výrobku vyžaduje. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práva spotrebiteľa chráneného dotknutým ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa. Nakoľko mal spotrebiteľ požiadavku požadované zákusky nekonzumovať v prevádzkarni – v cukrárni, ale vziať si ich so sebou a predávajúci takýto spôsob predaja umožnil, mal spotrebiteľ právo na to, aby neuhrádzal náklady na obalový materiál a zabalenie.

 Stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie


K problematike účtovania gastro obalov sa vyjadrila aj Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe.

Podľa SOI je účtovanie gastro obalov v poriadku, ak v gastro prevádzke podávate jedlá a zákazník si ho chcieť vziať so sebou. Zákazníka musí vopred informovať o cene takéhoto obalu.

V prípade gastro prevádzok si predávajúci splní povinnosť poskytnutia vhodného nezávadného obalu tým, že spotrebiteľovi podá objednané jedlo na tanieri (či už plastovom alebo porcelánovom) a ak spotrebiteľ požaduje akýkoľvek iný obal, v ktorom by si jedlo mohol odniesť, môže predávajúci takýto obal účtovať. Je však potrebné, aby bol spotrebiteľ o cene takéhoto obalu vopred vhodnou formou informovaný, napr. v cenníku.

V prípade donáškovej služby alebo rozvozu musí predávajúci poskytnúť zákazníkovi obal na jedlo bezplatne.

Pri predaji jedla prostredníctvom rozvozu a donášky nejde o konzumáciu objednaného jedla priamo v prevádzkovej jednotke predávajúceho. Naopak, objednané jedlo je spotrebiteľovi doručené (spravidla za poplatok) na dohodnuté miesto. V tomto prípade platí, že povinnosť predávajúceho baliť výrobok do hygienicky nezávadných obalov nemôže byť splnená podaním jedla spotrebiteľovi na tanieri tak, ako v gastro prevádzke určenej na priamu konzumáciu jedla. Poskytnutie hygienicky nezávadného obalu je navyše nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite. Z uvedeného dôvodu je predávajúci pri rozvoze a donáške jedla povinný poskytnúť spotrebiteľovi hygienicky nezávadný obal. Náklady na obalový materiál/zabalenie výrobku znáša v tomto prípade predávajúci.

Celé stanovisko je dostupné na na webstránke SOI.

Poznámka: stanovisko SOI k účtovaniu obalov v gastro prevádzke je však v nesúlade s viacerými udelenými pokutami (viď vyššie), kde predávajúci dostali pokutu za to, že si naúčtovali poplatok za napríklad za obal na zákusky či papierovú tácku.

Prečo u nás nakupovať:

Aj pre toto sa opatí u nás nakupovať

 Staňte sa aj Vy našim obchodnými partnermi!

100% Originálny tovar

Zaručujeme Vám, že všetok tovar, ktorý si u nás zakúpite, je vždy originálny ku každému produktu vieme zabezpečiť prehlásenie o zhode plus technické špecifikácie.

Vylepšená navigácia

Mysleli sme si, že lepšie to už nepôjde. Nakoniec sme prišli s lepším triedením produktov, ktoré Vám dúfame uľahčí nakupovanie.

Garancia tovaru

Pravideľne aktualizujeme náš web.

Zóna 1: Doprava zdarma

V rámci Trenčína expedujeme tovar každý pracovný deň. Do ostatných častí zóny vám bude tovar doručený do 72 hodín našou prepravou. V prípade objednávky s hodnotou nižšou ako 50 € bez DPH je cena dopravy 5€ bez DPH.

Zóna 2: Spoplatnená zóna

Tovar expedujeme bezprostredne po objednávke. Doba doručenia je zvyčajne do 72 hodín, zabezpečná našou prepravnou spoločnosťou. K faktúre bude automaticky pripočítane 0,30 CENT. bez DPH za kilometer.

Individuálna cenová ponuka pre každého zákaznika

V prípade záujmu pre každého zákazníka vypracujeme individuálnu cenovú ponuku vybranému produktu.

Výborná informovanosť o stave objednávky

S nami budete mať o svojom nákupe prehľad. Informujeme Vás o prijatí objednávky, jej vybavovaní aj expedícii. V prípade osobného odberu sa včas dozviete, kedy bude tovar pripravený na vyzdvihnutie.

Vždy Vám vieme poradiť

My svojmu remeslu skutočne rozumieme. Tím školených zamestnancov sa neustále stará o zákaznícky servis a sú pripravený poradiť Vám s objednávkou aj samotným výberom tovaru, informovať Vás o stave zásielky, alebo pomôcť vybaviť prípadné reklamácie. Ku všetkým zákazníkom pristupujeme s maximálnou starostlivosťou. Praktické informácie môžete nájsť aj v sekcii o nákupe.

Rozšírený sortiment

Neustále pracujeme na skvalitňovaní našich služieb i ponúkaných produktov. Katalóg tovaru pravidelne aktualizujeme o nové kusy. Prihláste sa k odberu newsletteru a budete vždy informovaný o aktuálnych novinkách, vylistovanom tovare, a nahradenom tovare.

Pracujeme aj cez víkend

Stante sa našími VIP zákazníkmi a vaše objednávky Vám budú doručované aj počas víkendu.

LogoBIO

Nature Bio compostable:

 Týmto symbolom označené skupiny výrobkov sú biologicky rozložiteľné a najmä kompostovaním šetrné k životnému prostrediu.
 Sú vyrobené z tradičných prírodných materiálov (drevo, bambus, cukrová trstina,papier, lepenka) alebo z inovatívnych materiálov, akým je napríklad bioplast PLA. Bioplasty sú určené pre riadené kompostovaniev priemyselných kompostárňach.

 

Drevo a bambus

 Drevo a bambus sú plne obnoviteľnými zdrojmi a sú vhodné na rôznorodé použitie.
 Drevo má jednu z najlepších eko-rovnováh zo všetkých materiálov našej planéty. Vzniká v kambiu kmeňa stromov ako tenká vrstva pod kôrou a lykom.

 

DREVENÉ PRÍBORY

Drevené príbory sú zhotovené z vybraných osvedčených lesných drevín a prechádzajú osobitnými výrobnými procesmi.

Naše príbory sú tým pádom moderné a stabilné, pevné a samozrejme bez vplyvu na chuť pokrmov – ideálne pre gastronómiu, občerstvenie a catering

DREVENÉ ŠPÁRADLÁ, ŠPAJDLE, BAMBUSOVÉ NAPICHOVADLÁ

Špajdle z bambusu a dreva sú ideálne pre prípravu predjedál, alebo napr. na napichovanie ovocia, syrov a na grilovanie.

Ponúkame praktických pomocníkov rozdielnych tvarov, dĺžok a šírok. Všetky sú šetrné k životnému prostrediu

FINGERFOOD DREVENÉ LODIČKY

Fingerfood misky sú skutočnou ozdobou pre každú slávnostnú udalosť.

Majú rôzne moderné tvary, sú bezpečné pre potraviny a plne biologicky odbúrateľné, vhodné pre nespočetné množstvo použitia pri stolovaní

Čo je technológia (PLA)

 Polylactic acid, čiže kyselina polymliečna,v skratke PLA alebo C-PLA, je bio plast vyrábaný z rastlinného škrobu, s podobnými vlastnosťami ako plasty vyrábané z ropy. PLA plast je ale rozložiteľný a omnoho šetrnejší k prírode. Bio plasty boli pôvodne vynájdené ako náhrada slonoviny v biliardových guliach a vyrábajú sa už od roku 1869..
 Základnými surovinami pre biologicky rozložiteľné plasty sú kukurica, cukrová trstina a rastlinný olej.
 Výroba bio plastov je len mierne odlišná od produkcie bežných plastov z ropy. Tieto biologicky odbúrateľné plasty sú obzvlášť vítané v oblastiach lekárskych technológií, pri manipuláciis potravinami alebo na výrobu jednorazového riadu, ako sú napr. nápojové poháriky.
 Vďaka meniacemu sa povedomiu o životnom prostredí a túžbe po biologických a obnoviteľných zdrojoch, sú bio plasty spolu s novými technológiami a novými vlastnosťami jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov posledných rokov.
 Výrobky z bioplastov PLA a CPLA vyzerajú ako konvenčné plasty na báze ropy, ale na rozdiel od týchto plastov sú úplne biologicky rozložiteľné.
 Priemyselným kompostovaním sa rozkladajú späť na produkty prírodného zloženia.

Surovina papier

 Papier sa používa celé tisícročia – už starí Egypťania si veľmi cenili začiatky výroby papiera vo svojej kultúre. Prvýkrát bol postup výroby papiera spomenutý Číňanom Cai Lun približne 100 rokov po Kristovi.
 Naša značka a logo “BIO nature compostable” označuje výrobky z papiera a lepenky vyrobených z papierových ekologických vlákien z obnoviteľných zdrojov.
 Naše výrobky WIMEX sú vyrobené z papiera a lepenky šetrnej pre naše prostredie, 100% biologicky odbúrateľné, a sú cennou surovinou v cyklickom hospodárstve recyklácie.
 Používaním našich BIO prírodných komposto- vateľných produktov pomáhate nielen nášmu životnému prostrediu, ale aj nadväzujete na vysokú úroveň kvality všetkých produktov. K tomu patria popri moderných výrobných procesoch tiež všetky skúšky, certifikáty a samozrejme atesty pre styk s potravinami.

PAPIEROVÉ TANIERE

Výrobky z papiera a lepenky sú už tisíckrát osvedčené – to je to, čo nás už 25 rokov motivuj

PAPIEROVÉ TÁCKY HRANATÉ

Papierové produkty sú vyrábané z čerstvých vlákien – 100% celulózy, tak i z vrstvených lepeniek s podielom recyklovaného papiera

TORTOVÉ KRABICE

Sú tepelne odolné pre použitie aj v mikrovlnnej rúre, biologicky rozložiteľné a samozrejme recyklovateľné

PAPIEROVÉ PODLOŽKY POD TORTU

KRABICE NA PIZZU Z VLNITEJ LEPENKY

Papierové krabice na pizzu sú šetrné k životnému prostrediu!

Sú vyrobené zo špeciálne vrstvenej vlnitej lepenky, ktorej vnútorná časť, ktorá príde do styku s potravinou, je vždy z kvalitného atestovaného primárneho papiera. Táto vrstva má aj špeciálnu úpravu proti nasiakavosti. Ostatné nosné vrstvy sú z ekologickej a ekonomickej recyklovanej lepenky

PAPIEROVÉ VRECKÁ A PAPIEROVÉ TAŠKY

Papierové vrecká sú stabilné, pevné, vysoko kvalitné a ekologicky lepené.

Papierové tašky sú záujme životného prostredia.

PAPIEROVÉ VRECKÁ PRE RÝCHLE OBČERSTVENIE

Naše praktické vrecká pre rýchle občerstvenia prispievajú k hygiene podávania, prenosu a konzumácii pokrmov u street food predaja.

Vyrobené zo 100% papiera, bezpečné pre potraviny a samozrejme 100% biologicky rozložiteľné.

PAPIEROVÉ SLAMKY

Ponúkame Vám veľký výber produktov šetrných k životnému prostrediu.

BIOPLASTOVÉ SLAMKY (PLA)